بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعلام اسامی حائزین اکثریت آرای انتخابات شورای صنفی-رفاهی

اعلام اسامی حائزین اکثریت آرای انتخابات شورای صنفی-رفاهی


اعلام اسامی حائزین اکثریت آرای انتخابات شورای صنفی-رفاهی

انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشجویی دانشگاه گیلان از ساعت ۹ صبح ۱۳۹۴/۹/۲ آغاز و تا ساعت ۵ عصر در ۱۲ حوزه اخذ رای الکترونیکی (کلیه دانشکده ها و خوابگاه های میرزاکوچک و بنت الهدی) و همچنین امکان رای گیری از طریق اینترنت برگزار گردید. در این انتخابات ساعات اخذ رای در دانشکده ها یک ساعت و در خوابگاهها دو ساعت تمدید شد. پس از اتمام ساعت انتخابات آرای ماخوذه تحت نظارت کمیته اجرایی انتخابات، شمارش و اسامی منتخبین که اکثریت نسبی آرای را به خود اختصاص دادند به شرح ذیل اعلام می گردد.

shora-3                                                                       مجموع آرای ماخوذه ۱۶۷۰ رای