بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب دبیر شورای صنفی-رفاهی دانشجویان

انتصاب دبیر شورای صنفی-رفاهی دانشجویان


انتصاب دبیر شورای صنفی-رفاهی دانشجویان

انتصاب آقای آذین مشیرتالش به عنوان دبیر شورای صنفی-رفاهی دانشجویان دانشگاه گیلان بنا به تبصره ۲ ، ماده چهار ، بند ج ، آئین نامه شورای صنفی – رفاهی مورخ ۱۳۹۱/۹/۲ مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و طی حکمی از سوی معاون دانشجویی دانشگاه گیلان، آقای آذین مشیر تالش دانشجوی کارشناسی مهندسی معماری به سمت دبیر شورای صنفی – رفاهی دانشجویان در سال تحصیلی ۹۴-۹۵ منصوب شد. شایان ذکر است، پیش از این آقای امیرحسین شریفی مسئولیت دبیری شورای صنفی-رفاهی را برعهده داشت.